Onderzoek

lindagOp dit moment ben ik werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag. Mijn onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiervoor werkte ik als postdoctoraal onderzoeker bij het Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience.  Mijn promotieonderzoek heb ik gedaan aan de afdeling experimentele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek is gericht op gezond ouder worden. Veroudering wordt vaak geassocieerd met achteruitgang. Er zijn echter ook ouderen die tot op zeer hoge leeftijd cognitief goed blijven functioneren. In mijn onderzoek wil ik onderzoeken welke factoren een rol spelen bij deze grote verschillen tussen mensen.

Communicatie tussen hersengebieden

Het is gebleken dat juist communicatie tussen hersengebieden heel belangrijk is voor het functioneren van ouderen. Daarom zijn we op dit moment bezig met het in kaart brengen van de veranderingen in de communicatie tussen hersengebieden die optreden als mensen ouder worden. Hiervoor gebruiken we fMRI-metingen.  Normaal gesproken zijn hersengebieden met elkaar verbonden in netwerken. Elk netwerk is gericht op een specifieke taak in de hersenen, zoals het verwerken van de informatie die via onze ogen binnenkomt of het plannen van onze bewegingen. Om optimaal te functioneren is het belangrijk dat de communicatie in elk hersennetwerk goed verloopt en dat het brein informatie efficiënt verspreidt over de verschillende netwerken. We hebben nu aanwijzingen gevonden dat deze hersennetwerken minder specifiek worden als mensen ouder worden. In vergelijking met jongeren hebben ouderen in twee hersennetwerken (het default mode netwerk en het somatomotorische netwerk) minder interne communicatie, terwijl de communicatie tussen de hersennetwerken juist toeneemt. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn we nu uitgebreider aan het kijken naar de verandering in communicatie binnen en tussen hersennetwerken bij het ouder worden en hoe dit het functioneren van ouderen kan beïnvloeden.

Advertisements